Søk

Aukas Båtmotorsamling

Aukas Båtmotorsamlings venner (ABV) er en organisasjon stiftet i 2017 for å ivareta Harald Aukas samling av motorer fra fiskebåter tilhørende området Hitra, Frøya og Fosen. Foreningen har overtatt ca. 70 motorer fra den gamle samlinga. De eldste har fartstid tilbake til 1920-årene. Venneforeningen består stort sett av pensjonerte maskinister og andre motorinteresserte. Planen er å utvide aktiviteten til også å omfatte yngre krefter med motorinteresse. Foreningen ønsker seg nye medlemmer i alle aldersgrupper.

Motorsamlingen har sin forankring i den tida da verkstedindustrien blomstret opp langs norskekysten. Motorene, som er ivaretatt, har levd sine liv og gjort nytte for seg i det samfunnet folk på kysten har bygd og levd i. Slik forteller motorene mye om levevilkår og utvikling i kystkulturen som helhet.

Samleren Harald Auka ble født 13. august 1928 på Frøya. Siden guttedagene var hans store interesse å samle på båtmotorer. Arbeidet sitt har han hatt i Trondheim. Mens han bodde i Trondheim samlet han stadig på flere motorer og andre maritime gjenstander. Da han i 1980 flyttet fra Trondheim til Stadsbygd var ca. 200 motorer med på flyttelasset. Motorene ble i den første tiden lagret på gårder rundt omkring på Stadsbygd.

Harald Aukas nevø, Lars Gåsø (fra Frøya) fikk etter ønske fra sin onkel, overta ansvaret for forvaltningen av motorsamlingen. I en periode ble motorene mellomlagret på Bonenget (Frøya), i påvente av bygging av et museumsbygg på Sistranda. Motormuseet på Frøya lot seg ikke realisere, og som en følge av dette ble motorsamlingen flyttet til Hopsjøen i 2017, i et nært samarbeide med Lars Gåsø og Kystmuseet.

Venneforeningen har kommet godt i gang med å lage et motormuseum, hvor motorene skal kunne vises frem, startes opp og bli «lyttet» til etter hvert som de er ferdig istandsatt. Første versjon av motormuseet vil stå klart til sommersesongen 2021.

Kontakt Jarle Pedersen på tlf. 926 40 168

Hopsjø 2015 av R Thirft (13)

Nyskjerrig på Hopsjøbryggas rike historie? Da skal du besøke denne siden her!

Les mer!
hopsjo-mat

Smaksfulleretter og duggfrisk drikke? Les mer om restauranten Traktørstedet Landstrykeren her!

Les mer!
hopsjo-hvalfangst

Besøk hvalfangstmuseumet på tredje etasje og lær mer om Hvalfangsthistoren på Trøndelagskysten.

Les mer!

Sorry, the comment form is closed at this time.