Kystpilgrimsleia

Handelstedet Hopsjø er sammen med Dolm middelalderkirke et nøkkelsted i Kystpilgrimsleia.

Dolm middelalderkirke

Dolmsundet ligger som en øst-vestgående kanal mellom Dolmøya og «fastlands»-Hitra. På begge sider av dette sundet finnes det store mengder kulturminner helt tilbake til steinalderen og inn i mellomalderen og nyere tid. Nærmere hundre boplasser fra steinalderen er registrert, samt et lignende antall gravminner fra jernalderen. Flere gravrøyser fra bronsealderen er også påvist.

Fra middelalderen (ca. år 1000 – 1537) kan Dolmsundet skilte med hele to kirkesteder, Dolm og Undås. Dolm middelalderkirke står her fremdeles, og er en av de eldste bygningene som fortsatt er i bruk på Trøndelagskysten. Undås kirke er for lengst borte, og bare stedsnavnet avslører kirkestedet i dag. Dolm var hovedkirke på Hitra helt fram til den brant i 1920. Den ble vigslet på nytt i 1992, og kirka med omgivelser framstår i dag som en perle i landskapet.

Det gamle kulturlandskapet rundt Dolm kirke er godt egnet for turgåere og flere plasser er merket med informasjonsskilt.

Dolmsundet er skilt ut som et spesielt verdifullt område, og fylkeskommunen har flere steder foretatt skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner i mindre skala langs sundet. Det er også gjort flere tiltak for å kunne bruke kulturminnene her i kommersiell sammenheng. Det er bl.a reist en kopi av et langhus fra jernalderen etter ei utgraving på 1990-tallet. Dette ligger midt i en kulturminnepark med boplasser og gravplasser fra førhistorisk tid, og driftes av Dolmsundet Hotell.

Rett over sundet fra Dolm kirke finner vi Handelsstedet Hopsjø med historie tilbake til 1700-tallet. Her finnes kanskje den eldste bevarte kramboden i Norge, der det er mulig å kjøpe souvenirer, gammeldags godteri og lokalt kunst- og håndverk. Pakkhuset på handelsstedet er gjort om til restaurant med vekt på drikke og mat med lokal tilknytning. På brygga finner vi også en samling fra hvalfangerens storhetstid med gjenstander og bilder fra hvalstasjonen på Hestnes.

Kystlaget Nattseilerne har base på Hopsjø. Nattseilerne tar vare på gamle trebåter, og er med på å bevare kystkulturen.

Handelsstedet har en stor gjestehavn med gode fasiliteter. Det finnes overnattingsmuligheter i forskjellige prisklasser.

For booking av rom kontakt Dolmsundet Hotell på tlf. 72 44 04 40 eller post@dolmsundet.no
https://pilegrimsleden.no/artikler/nokkelstader-og-nokkelomrade-langs-kystpilegrimsleia

Nyskjerrig på Hopsjøbryggas rike historie? Da skal du besøke denne siden her!

Smaksfulleretter og duggfrisk drikke? Les mer om restauranten Traktørstedet Landstrykeren her!

Besøk hvalfangstmuseumet på tredje etasje og lær mer om Hvalfangsthistoren på Trøndelagskysten.